Osoby, które zdały egzamin na zieloną kartę w Gradi Golf Academy otrzymują darmowe członkostwo na 6 dołkowym Polu Golfowym Gradi Golf Club.

Pobierz TUTAJ deklarację rocznego prawa gry na polu golfowym Gradi Golf Club.

Wypełnij deklarację i prześlij do klubu recepcja@palac-brzezno.pl

Wpłaty za prawo do gry można dokonać w recepcji  Gradi Golf Club (gotówką/kartą) lub przelewem na konto bankowe.

Tytuł: wybrane członkostwo (imię i nazwisko)

Bank Zachodni WBK
39 1090 2398 0000 0001 1475 3857
Gradi Krzysztof Gradecki
ul. Olsztyńska 43-45
51-423 Wrocław

© 2018 Pałac Brzeźno. Wszelkie prawa zastrzeżone.